Den válečných veteránů v Liberci

Slavnostní shromáždění ke Dni válečných veteránů se konalo v Liberci 11.11.2016 v kasárnách 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany.

Na slavnostním nástupu 31. pluku RCHBO Liberec byli vyznamenáni současní i bývalí vojáci. Slavnostní zdravice vojákům přednesli hejtman LK kraje Martin Půta a senátoři PČR Michal Canov a Jaroslav Zeman.

Přítomen byl také vojenský přidělenec velvyslanectví USA v České republice, plk. John Burbank, který po slavnostní akci zavítal i do jabloneckého okresu a navštívil tradiční hračkářskou výrobu v DETOA v Albrechticích, kde si prohlédl historické prostory včetně válečné expozice.